Počet záznamů: 1  

Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii. 1526-1740

 1. 1.
  0484115 - FLÚ 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Urbánek, Vladimír
  Jan Amos Komenský.
  [Jan Amos Comenius.]
  Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii. 1526-1740. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017 - (Bůžek, V.; Smíšek, R.), s. 335-337. ISBN 978-80-7422-572-7
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Comenius * the Habsburgs * religious and political propaganda
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

  Příspěvek se zaměřuje na Komenského stanoviska k habsburským panovníkům, jak byla formulována zejména v jeho Historii o těžkých protivenstvích a v kontextu nábožensko-politické propagandy spojené s protihabsbursky zaměřenými vizemi a proroctvími Kottera, Poniatowské a Drabíka. Komenského názory na Habsburky (zejména na Rudolfa II., Ferdinanda II. a Leopolda I.) byly podmíněny nejen pobělohorským náboženským a politickým vývojem, ale i jeho teoreticko-politickými názory, zejména odporem k absolutismu a machiavelismu, a jeho chiliasticko- eschatologickým vnímáním světa a dějin.

  The contribution deals with Comenius's opinions on the Habsburg rulers as they were formulated in his Historia persecutionum ecclesiae Bohemicae and in the context of his religious and political propaganda related to anti-Habsburg visions and prophecies of Kotter, Poniatowska and Drabík. Comenius's opinion on the Habsburgs (especially on Rudolf II, Ferdinand II and Leopold I) were caused not only bythe post-White-Mountain religious and political development but also by his political theory, especially by his resistence to absolutism and machiavellianism, and by his millenarian and eschatological view of the world and its history.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0279290

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.