Počet záznamů: 1  

Etika a politika pravdy. Hito Steyerl a Michel Foucault

 1. 1. 0483435 - FLU-F 2018 CZ cze, eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Bierhanzl, Jan
  Etika a politika pravdy. Hito Steyerl a Michel Foucault.
  [Ethics and the Politics of Truth. Hito Steyerl and Michel Foucault.]
  Politika pravdy I: mezi realitou a fikcí. Brno: Vysoké učení technické v Brně; Etc. Galerie, 2017 - (Bačíková, A.; Remešová, A.), s. 12-19. ISBN 978-80-214-5585-6.
  [Post fake turn. Brno (CZ), 04.12.2017]
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: politics of truth * Foucault * documentary turn * ethics
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Dokumentaristický obrat ve výtvarném umění znovu klade otázku o vztahu uměleckého díla a pravdy. Nejde však o pravdu díla ve smyslu mimesis nebo autenticity, nýbrž o politiku pravdy. A to v dvojím smyslu: dokumentární formy jednak vyjadřují vládnoucí mocenské poměry, jednak díky tomu, že samy o sobě představují politické činy, mohou představovat odpor vůči těmto poměrům. Tento obecně politický přístup k pravdě umění zapadá podle nás minimálně do dvou filosoficko-politických tradic. První je Marx a marxismus a otázka vztahu díla ke společenským poměrům. Vzhledem k tomu, že Hito Steyerl se explicitně hlásí k Michelu Foucaultovi, pokusíme se, v druhém kroku, vztáhnout otázku vztahu díla a pravdy k třem základním osám Foucaultova myšlení — k moci, vědění a subjektu.

  The documentarist turn in visual art reintroduces the question of the relationship between a work of art and truth. However, rather than the truth of the work in the sense of mimesis or authenticity, it is the politics of truth. In a double entendre: documentary forms express power relationships but being themselves a political act they may represent resistance against the power relationships. This generally political approach to truth in art falls, in our opinion, within at least two philosophical-political traditions. The first is Marx and Marxism and the question of the relationship of a work of art to social circumstances. Regarding that Hito Steyerl explicitly espouses Michel Foucault, in step two we will try to refer the issue of the relationship between a work of art and truth to the three fundamental axes of Foucault’s thought — power, knowledge and the subject.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278763