Počet záznamů: 1  

Látkové toky v amfibolitovém povodí Na zeleném u Vodního díla Mariánské Lázně

 1. 1.
  0482767 - ÚVGZ 2019 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Krám, Pavel - Veselovský, F. - Čuřík, Jan - Myška, Oldřich
  Látkové toky v amfibolitovém povodí Na zeleném u Vodního díla Mariánské Lázně.
  [Flux Fluxes in the Amphibolite Basin On the Green at the Marianske Lazne Water Works.]
  Hydrologie malého povodí 2017. Praha: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, 2017 - (Brych, K.; Tesař, M.), s. 166-175. ISBN 978-80-87117-15-6.
  [Hydrologie malého povodí 2017. Praha (CZ), 18.04.2017-20.04.2017]
  Grant CEP: GA MŠMT(CZ) LO1415
  Institucionální podpora: RVO:86652079
  Klíčová slova: small forest basins * atmospheric deposition * surface water * fluxes * nitrates * dissolved organic nitrogen * acidity buffers * basic subsoil * spruce spruce
  Obor OECD: Hydrology

  Příspěvek se zabývá hydrologií a hydrochemií povodí Na zeleném zalesněném smrkovým lesem rostoucím na podloží, tvořeném kambizemí na amfibolitu. Toto povodí se vyznačuje díky bazickému (zásaditému) podloží poměrně příznivými hydrochemickými poměry pro terestrickou a akvatickou biotu. Povodí se vyznačuje efektivní neutralizací kyselé atmosférické depozice do smrkového ekosystému a to hlavně díky chemickému zvětrávání dvoumocných bazických kationtů, vápníku a hořčíku. Roční průměrný srážkový úhrn do povodí Na zeleném byl za sledované pětileté období 790 mm a průměrný povrchový odtok v posledních dvou letech byl 193 mm. Odtok se pohyboval ve sledovaných letech mezi 24 a 27 % ročních srážkových vstupů do povodí. V povodí se akumuluje jen méně než 20 % celkového dusíku ze srážek na volné ploše. Zhruba 36% dusíku povodí opouští povrchovým odtokem, zhruba z poloviny ve formě dusičnanů a z poloviny ve formě rozpuštěného organického dusíku.

  The paper is about hydrology and hydrochemistry of the Na Zelenem catchment forested by spruce stands which growso n substrate formed by Cambisol on amphibolite. This catchment is characterized by fairly favorable hydrochemical conditions for terrestrial and aquatic biota. The catchment is able to effectivetely neutralize incoming acidic atmopheric deposition mainly due to chemical weathering reactions involving divalent base cations, calcium and magnesium. Mean average precipitation to the Na Zelenem catchment was 790 mm/yr based od 5 year studied period and mean surface runoff was 193 mm/yr in the last two years. Runoff was between 24 and 27% of annual precipitation input to the catchment in the last two years. The catchment accumulated less than 20% of total nitrogen input in bulk precipitation. About 36% of nitrogen left the catchment via surface runoff. About half of the nitrogen output was in the form of nitrate and about half in the form of dissolved organic nitrogen.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278138

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.