Počet záznamů: 1  

„…jistý kněz jménem Učen“. Komunikační role významotvorných jmen ve středověkých legendách na příkladu budečského kněze Učena – interpretační sonda

 1. 1. 0482471 - HIU-Y 2018 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Večeře, Vojtěch
  „…jistý kněz jménem Učen“. Komunikační role významotvorných jmen ve středověkých legendách na příkladu budečského kněze Učena – interpretační sonda.
  [„…some priest namend Učen“. The communication role of meaning-making names in medieval legends on the example of a priest of castle Budeč – interpretive probe.]
  Posel z Budče. Roč. 37, č. 1 (2017), s. 1-5
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: Učen * legend * st. Wencelas * Budeč * archetype * ideal * educated
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)

  Anotace: Důležitým prvkem středověké literatury byl její symbolický rozměr. V legendách často nalézáme symbolická vlastní jména, která mají na základě své etymologické příbuznosti evokovat nějakou ctnost či neřest. Jedná se v podstatě o personifikaci kladných či záporných vlastností ve své archetypální podobě, pomocí které se vytváří hodnotově bipolarizovaný narativ hagiografického příběhu. I postava kněze Učena, kterou nalézáme v některých svatováclavských legendách, je takovýmto symbolicky-vypovídajícím jménem. Příspěvek sleduje, v jakých kontextech a v jakých jazykových podobách se kněz Učen v legendách vyskytuje, analyzuje tyto faktory, a v důsledku toho se snaží vyhodnotit významotvorné jméno Učen coby příklad důležitého stavebního prvku nábožensky vzdělávacího textu.

  An important element of medieval literature was its symbolic dimension. We often find some symbolic names in legends, which, due to their etymological relationship, evoke some virtue or vice. It is essentially the personification of positive or negative features in its archetypal form. This way is created a value-bipolarized narrative of a hagiography. A role of the priest namend Učen in legends of st. Wencelas is a symbolic name as well. This article tries to show, which contexts and which language forms of the name Učen is used in legends of st. Wencelas. These factors are further analyzed and consequently the meaning-making name „Učen“ is evaluated as an example of an important constituent element of the religious educational text.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0277903