Počet záznamů: 1  

Poznámky k žánru ochotnické parodistické operety

 1. 1. 0480294 - FLU-F 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Čadková, Daniela
  Poznámky k žánru ochotnické parodistické operety.
  [Notes on the Genre of Amateur Parodic Operettas.]
  Divadelní revue. Roč. 28, č. 1 (2017), s. 27-36. ISSN 0862-5409
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: parody * operetta * Czech amateur theatre
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize
  Obor OECD: Performing arts studies (Musicology, Theater science, Dramaturgy)

  Článek si klade za cíl upozornit na opomíjený žánr ochotnické parodistické operety, který byl výrazným projevem české divadelní kultury 2. poloviny 19. století. Stručně popisuje jeho rysy a způsoby provozování. Tato hudebně-dramatická díla amatérských skladatelů a libretistů parodovala vysoké žánry či témata z oblasti opery, dramatu i románu. Byla provozována zábavními společnostmi a ochotnickými divadelními spolky u příležitosti masopustu, oslav Silvestra apod.

  The article draws attention to the neglected genre of Czech amateur parodic operetta, which was an important representative of Czech theatrical culture of the 2nd half of 19th century, and briefly describes its features. The paper discusses musical-dramatic works of amateurs composers and librettists who parodied ‘highbrow’ genres or canonical dramas, novels and operas. Operettas were performed by amateur and amusement clubs. Majority of these works was staged on occasion of club entertainments and carnival or New Year’s parties.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0276115