Počet záznamů: 1  

Právo žít v příznivém životním prostředí jako nová součást ochrany osobnosti

 1. 1.
  0478747 - ÚSP 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Müllerová, Hana
  Právo žít v příznivém životním prostředí jako nová součást ochrany osobnosti.
  [Right to Live in a Favourable Environment as a New Personality Right.]
  Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. Roč. 63, č. 3 (2017), s. 15-33. ISSN 0323-0619
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-32244S
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: personality rights * right to environment * private nuisance
  Obor OECD: Law
  http://www.prf.cuni.cz/res/dwe-files/1404056467.pdf

  Článek se zabývá explicitním včleněním práva na život v příznivém životním prostředí do osobních práv v novém českém Občanském zákoníku z roku 2012 a jeho budoucím přínosem pro ochranu životního prostředí. Autorka popisuje obecné rysy a podmínky uplatňování osobních práv a zvažuje, jak je aplikovat na sféru životního prostředí, jež je v mnoha ohledech specifické. Zkoumá rovněž možný vztah tohoto osobního práva s právní úpravou porušování sousedských práv a jeho návaznost na ústavní právo na příznivé životní prostředí podle paragrafu 35 Listiny základních práv a svobod České republiky.

  The paper concentrates on subsuming of the right to live in a favourable environment explicitly into personality rights in the new Czech Civil Code of 2012 and its prospective benefits for the protection of the environment. The author describes general features and preconditions of exercising personality rights and considers how to apply them on the sphere of the environment that is specific in numerous regards. She examines also the possible relation of this personality right to the regulation of private nuisances and its linkage to the constitutional right to a favourable environment under Art. 35 of the Czech Charter of Fundamental Rights and Freedoms.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0274811

   
   
Počet záznamů: 1