Počet záznamů: 1

Biogeografický model změn klimatických podmínek vegetační stupňovitosti v Česku

 1. 1.
  0474785 - UGN-S 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Machar, I. - Voženílek, V. - Kirchner, Karel - Vlčková, V. - Buček, A.
  Biogeografický model změn klimatických podmínek vegetační stupňovitosti v Česku.
  [Biogeographic model of climate conditions for vegetation zones in Czechia.]
  Geografie. Sborník české geografické společnosti. Roč. 122, č. 1 (2017), s. 64-82 ISSN 1212-0014
  Institucionální podpora: RVO:68145535
  Klíčová slova: climate change * landscape * mathematical model * register of biogeography
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie
  Impakt faktor: 0.580, rok: 2016

  Článek předkládá výsledky biogeografického modelu klimatických podmínek vegetačních zón v krajině Česka. Model využívá klimatologické předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu pro období 2010-2100 podle scénáře SRES A1B a geobiocenologické charakteristiky vegetační zonace krajiny z Registru biogeografie. Podle modelu budou projektované trendy klimatických podmínek vegetačních zón demonstrovány podstatným zlepšením podmínek vhodných pro xerothermofilní ponto-panonskou biotu v ČR (rozšiřuje se oblast 1. vegetačního stupně). Naopak, velikost oblasti s klimatickými podmínkami 6. až 8. vegetačního stupně klesne. Model umožňuje algoritmizaci specifických klimatických podmínek jednotlivých biologických druhů.

  The paper demonstrates the results of a biogeographic model of climatic conditions of vegetation zones in the landscape of Czechia. The model uses climatological prediction data of the Czech Hydrometeorological Institute for the time period 2010–2100 according to the SRES A1B scenario and geobiocoenological characteristics of vegetation zonation of the landscape from the Register of biogeography. According to the model, the projected trends in climatic conditions of vegetation zones will be demonstrated by a substantial improvement in the conditions suitable for xerothermophilous Ponto-Pannonian biota in Czechia (the area of the 1st vegetation zone will increase). On the contrary, the size of the area with climatic conditions of the 6th to 8th vegetation zone will decrease. The model allows an algorithmization of specific climatic growing conditions of individual biological species.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0271734
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  UGN_0474785.pdf11.5 MBAutorský postprintpovolen