Počet záznamů: 1  

Monitorování koeficientu rozptylu světla na aerosolových částicích na pozaďové stanici Košetice

 1. 1.
  0474167 - ÚVGZ 2018 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Holubová Šmejkalová, Adéla - Zíková, Naděžda - Ždímal, Vladimír - Holoubek, Ivan
  Monitorování koeficientu rozptylu světla na aerosolových částicích na pozaďové stanici Košetice.
  [Monitoring the coefficient of light scattering on aerosol particles at the Kosetice background station.]
  Ovzduší 2017. Program a sborník konference. Brno: Masarykova univerzita, 2017 - (Růžičková, P.), s. 93-96. ISBN 978-80-210-8544-2.
  [Ovzduší 2017. Brno (CZ), 10.04.2017-12.04.2017]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LO1415; GA MŠk(CZ) LM2015037
  GRANT EU: European Commission(XE) 654109 - ACTRIS-2
  Institucionální podpora: RVO:67179843 ; RVO:67985858
  Klíčová slova: light scattering * aerosol particles * atmospheric station Košetice
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie; DG - Vědy o atmosféře, meteorologie (UCHP-M)
  Obor OECD: Meteorology and atmospheric sciences; Meteorology and atmospheric sciences (UCHP-M)
  http://www.recetox.muni.cz/res/file/pdf/ovzdusi-2017-sbornik.pdf

  Přímé působení atmosférických aerosolů na radiační bilanci Země spočívá v rozptylu či absorpci světla na těchto částicích. Zatímco rozptyl slunečního záření na aerosolových částicích nebo od oblaků působí negativně na radiační bilanci (vede k ochlazení), při absorpci záření dochází ke zvýšení teploty okolního ovzduší. Jako příspěvek ke zkoumání vlivu aerosolových částic na klima je na na pozaďové stanici Košetice realizováno měření koeficientu rozptylu světla. Integrující Nephelometr měří dopředný a zpětný rozptyl světla na třech vlnových délkách (RGB). Pro hodnoty koeficientu rozptylu na vlnové délce 550 nm (zelená) jsou typické vysoké hodnoty v chladné části roku, které reflektují jak zvýšené koncentrace znečišťujících látek tak stabilní podmínky v atmosféře. Denní variabilita je nejmenší v létě (kolísá mezi 25 a 18 Mm-1 ), nejvýraznější denní chod pozorujeme na jaře, kdy ze stabilních hodnot 44 Mm-1 dochází po polední k poklesu na 26 Mm-1. Výpočet Ångströmova exponentu ukázal, že v letním období dominuje ve vzorkovaném vzduchu jemná frakce.

  The direct effect of the atmospheric aerosols to radiation balance is the scattering or absorption of light on these particles. While solar radiation on aerosol particles or clouds negatively affects the radiation (resulting in cooling), absorbtion causes increasing of the ambient air temperature. Contribution to the study of the effect of aerosol particles on the climate, a measurement of the coefficient of light scattering is carry out at the Kosetice background station. The Integrating Nefelometer measures at 3-wavelength (RGB) forward and back light scattering. The values of the scattering coefficient at 550 nm (green) are typically high in the cold part of the year, reflecting both increased concentrations of pollutants and stable atmospheric conditions. Daily variability is the smallest in summer (varies between 25 and 18 Mm-1), the most noticeable daily variation is observed in the spring, when stable values 44 Mm-1 drop after noon to 26 Mm-1. The calculation of Ångström's exponent showed that in the summer, the fine fraction dominates in the sampled air.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0271275
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Monitorování koeficientu rozptylu světla na aerosolových částicích_SKMBT_22317041913182.pdf31.5 MBVydavatelský postprintpovolen