Počet záznamů: 1  

Hodnocení vlády Bohuslava Sobotky – únor 2017

 1. 1. 0472953 - SOU-Z 2018 CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Čadová, Naděžda
  Hodnocení vlády Bohuslava Sobotky – únor 2017.
  [Evaluation of Bohuslav Sobotka's Cabinet - February 2017.]
  1. - Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 5 s. Tiskové zprávy CVVM, pi170308.
  Institucionální podpora: RVO:68378025
  Klíčová slova: Bohuslav Sobotka * government * Prime Minister
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  http://cvvm.soc.cas.cz/en/politicians-political-institutions/evaluation-of-bohuslav-sobotka-s-cabinet-february-2017

  V únorovém výzkumu se Centrum pro výzkum veřejného mínění podrobněji zaměřilo na hodnocení vlády Bohuslava Sobotky. Oslovení občané měli za úkol prostřednictvím otázky zjišťující míru spokojenosti či nespokojenosti zhodnotit program vlády, její činnost, komunikaci s veřejností, personální složení a osobu jejího předsedy.

  In February survey, the Public Opinion Research Centre focused on evaluation of Bohuslav Sobotka's government. 32% of Czechs are satisfied with the person of Prime Minister, 58% are dissatisfied, 31% are satisfied with government's performance and 58% are not. Government's program 36% of Czechs evaluate positively, 38% hold the opposite stance. Communication with public (30% satisfied / 59% dissatisfied) and personal composition of Sobotka's government (25% satisfied / 63% dissatisfied) are areas in which predominantly critical evaluation of public.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0270821