Počet záznamů: 1  

Arcibiskup sudič. Antiklerikální útoky proti arcibiskupu Theodoru Kohnovi

 1. 1.
  0472153 - MÚA 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Jonová, Jitka
  Arcibiskup sudič. Antiklerikální útoky proti arcibiskupu Theodoru Kohnovi.
  [The Litigious Archbishop. Anticlerical Attacks on Archbishop Theodor Kohn.]
  Studia historica Brunensia. Roč. 61, 2014, č. 2 (2015), s. 89-100. ISSN 1803-7429
  Grant CEP: GA ČR GA15-17092S
  Institucionální podpora: RVO:67985921
  Klíčová slova: anticlericalism * Theodor Kohn * Josef Svatopluk Machar
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Olomoucký arcibiskup Theodor Kohn (1845-1915) se krátce po svém nástupu na arcibiskupský stolec (1892) snažil ekonomicky konsolidovat svou diecézi, což mj. znamenalo snahy zajistit, aby nikdo "neuskutečňoval ilegální obchodní aktivity" na arcibiskupských statcích. Kohn byl zapojen v různých právních debatách o majetku. Některé události vyvíjeli další nátlak na arcibiskupa Kohna a jeho případ byl dokonce projednáván na Říšské radě (duben 1903). Jediným, kdo se Kohna v tisku "zastal", byl Josef Svatopluk Machar.
  Případ arcibiskupa Kohna byl využit k zvýraznění antiklerikálních kampaní (např. v novinových článcích). Všechny tyto faktory zřejmě přispěly k rezignaci Theodora Kohna na arcibiskupský stolec v Olomouci (1904).

  Soon after his appointment to the Archiepiscopal See (1892) the Archbishop of Olomouc Theodor Kohn (1845–1915) sought to economically consolidate his diocese, which also meant trying to ensure that no-one “carried out illegal business activities” on the archbishop’s land. Kohn was involved in several legal disputes over property. Some events put further pressure on Archbishop Kohn, and his case was even debated in the Austrian Parliament (April 1903). The only person to “back” Kohn in the press was Josef Svatopluk Machar. The case of Archbishop Kohn was utilized to great effect in anticlerical campaigns (e.g. in newspaper articles). All of these factors eventually contributed to the resignation of Theodor Kohn from the Archiepiscopal See in Olomouc (1904).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0270326

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.