Počet záznamů: 1  

Praha archeologická

 1. 1.
  0471506 - ARÚ 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Profantová, Naďa
  Chronologie časně slovanského a starohradištního osídlení Čech na příkladu Prahy a jejího zázemí.
  [The chronology of early Slavic and Early Hillfort Period settlement in Bohemia on the example of Prague and its hinterland.]
  Praha archeologická. Praha: Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, 2016 - (Boháčová, I.; Šmolíková, M.), s. 129-146. Archaeologica Pragensia, Supplementum, 3. ISBN 978-80-87828-19-9
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP405/10/2289
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: Early Middle Ages * chronology * Prague
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Text se zabývá oporami pro chronologii starší fáze raného středověku, tj. zhruba obdobím od poloviny 6. do pozdního 9. století. Relativní chronologie je založena na několika stratigrafiích (Praha-Liboc, Roztoky u Prahy) a porovnána s daty získanými vědeckými metodami (14C, dendrochronologie) a izolovanými, chronologicky citlivými importy.

  The text deals with supports for the chronology of the early phase of the Early Middle Ages - i.e. roughly the time period between the mid-6th and the late 9th centuries. The relative chronology is based on a few stratigraphies (Prague-Liboc, Roztoky near Prague) and compared with the data provided by scientific methods (14C, dendrochronology) and isolated, chronologically sensitive imports.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0269010

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.