Počet záznamů: 1  

Praha archeologická

 1. 1.
  0471478 - ARÚ 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Herichová, Iva
  Georeliéf - klíč k poznání vývoje osídlení.
  [The physical relief - the key to our knowledge of settlement development.]
  Praha archeologická. Praha: Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, 2016 - (Boháčová, I.; Šmolíková, M.), s. 229-236. Archaeologica Pragensia, Supplementum, 3. ISBN 978-80-87828-19-9
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: archaeology * geomorphology * Prague
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Georeliéf je považován za jeden z limitujících faktorů v procesu kolonizace krajiny a rozvoje lidských aktivit. Rekonstrukce historické krajiny umožňuje poznání původního reliéfu a jeho proměn reflektujících vývoj osídlení. V podobě digitálních modelů terénu je dnes využívaná při vyhodnocení archeologických pramenů, jejich interpretaci a prezentaci. Text ukazuje současné možnosti při získávání dat pro rekonstrukci, popisuje způsoby jejich zpracování a kriticky hodnotí výpověď sestrojených modelů v podmínkách složité kvartérní geologické a geomorfologické stavby v historickém jádru Prahy. Rekonstruované modely jsou představeny na příkladu raně středověkého Pražského hradu.

  The physical relief is a limiting factor in the process of land colonization which influences almost all activities associated with human lives. The reconstruction of the historic landscape makes possible to know the primeval relief and its changes reflecting the settlement development. Nowadays, the digital terrain models are used in the making of the archaeological datas evaluation, its interpretation and presentation. This text shows the current options at data collecting, it describes the ways of its processing and critic evaluation of the testimony of the constructing models in the complicated geological and geomorphological conditions in the historic core of Prague. Reconstructed models are imagined for examples of early medieval Prague Castle.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0268926

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.