Počet záznamů: 1  

Praha archeologická

 1. 1.
  0470784 - ARÚ 2018 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Čulíková, Věra
  Archeobotanika - jeden z pramenů poznání středověké a raně novověké Prahy.
  [Archaeobotany - one of the sources for understanding Medieval and Early Modern Prague.]
  Praha archeologická. Praha: Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, 2016 - (Boháčová, I.; Šmolíková, M.), s. 237-260. Archaeologica Pragensia, Supplementum, 3. ISBN 978-80-87828-19-9
  Grant CEP: GA MK(CZ) DF13P01OVV014
  Klíčová slova: archaeobotany * survey of sites * medieval, postmedieval Prague
  Obor OECD: Archaeology

  Kapitola předkládá přehled všech středověkých a raně novověkých archeologických lokalit v historickém jádru Prahy, výjimečně i v jeho sousedství, z nichž byl získán materiál pro makrozbytkové (karpologické, xylotomické, antrakologické) a posléze od 80. let min. stol. též pylové analýzy (Jankovská, Břízová, Kozáková). Po vyhodnocení prvních nálezů makrozbytků (Tempír, Holý, Opravil) byly od 70. let do r. 2013 analýzy realizovány na archeobotanickém pracovišti v Opavě (Opravil, Čulíková), dlouho jediném svého druhu v ČR. Koncem 90. let započali s makrozbytkovými analýzami antropogenních sedimentů z Prahy mladí specialisté (Kočár, Kočárová, Kosňovská, Pokorná). Cílem analýz byla paleorekonstrukce středověkého a postmedieválního sortimentu užitkových rostlin, životního prostředí a vegetačních poměrů na Pražském hradě a v suburbiu, zejména na Malé Straně s nejbohatšími lokalitami. Jednotlivé lokality jsou v příspěvku prezentovány m.j. vybranými druhy, význačnými z hlediska výživy, historie aj. Vyskytly se druhy unikátní v rámci střední Evropy. Příspěvek zmiňuje způsoby plavení a přípravy materiálu, zdůrazňuje význam souběžnosti makro- a pyloanalýzy a též spolupráce botanika s dalšími specialisty.

  The chapter presents the survey of all medieval and early modern archaeological sites in the historical core of Prague (exceptionally in its surrounding area) from which was taken material presented for botanical macroanalyses (carpological, xylotomical) and since 1980s also for pollen-analyses (Jankovská, Břízová, Kozáková). After the evaluation of the first finds of macroremains (Tempír, Holý, Opravil) were macro-analyses since 1970s until 2013 realized in the archaeobotanical workplace in Opava (Opravil, Čulíková) - for a long time the only in the CR. In the end of 1990s younger researchers (Kočár, Kočárová, Kosňovská, Pokorná) started with analyses of macroremains. Palaeoreconstruction of the medieval and postmedieval assortment of utility plants, the state of the environment and the local vegetation situation within the Prague Castle hillock and the suburb - especially within the Lesser Town with the richest localities - was the aim of the analyses. The localities are presented among others within species significant from the point of view of aliment, history etc. The unique species within the frame of middle Europe were presented too. The chapter mentions also ways of floating and importance of the simultaneousness of macro- and pollen-analyses and co-operation of a botanist with other specialists.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0268343

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.