Počet záznamů: 1  

Praha archeologická

 1. 1.
  0470567 - ARÚ 2017 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Bravermanová, M. - Březinová, Helena - Urbanová, K.
  Archeologické nálezy textilií z výzkumů v Praze.
  [Archaeological finds of textile fragments from excavations in Prague.]
  Praha archeologická. Praha: Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, 2016 - (Boháčová, I.; Šmolíková, M.), s. 355-364. Archaeologica Pragensia, Supplementum, 3. ISBN 978-80-87828-19-9
  Grant CEP: GA AV ČR KJB800020901; GA ČR(CZ) GA14-06451S
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: Prague * Prague Castle * archaeological textile * waste layers * corrosion products
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Archeologický textil je dokladem důležité části hmotné kultury, která provázela člověka během celého života i po smrti. Jeho odborné zpracování, které zahrnuje vyzvednutí, dokumentaci, vyčištění, ošetření, technologický rozbor a vhodné uložení, přináší informace například o používaných materiálech, tkalcovských technikách a zařízeních, střizích a krejčovských pracích, domácí textilní produkci nebo importovaných textilních výrobcích. Z pražských nálezů je nejcennější obsáhlá kolekce hrobových textilií z Pražského hradu, v nálezech z jiných částí hlavního města se pak setkáváme s drobnými prokorodovanými fragmenty pravěkého nebo raně středověkého stáří a rovněž s desítkami a stovkami malých textilních útržků z odpadních vrstev, které dokumentují variabilitu textilní kultury.

  The archaeological textile gives evidence of an important part of material culture, accompanying a human for entire life and after death. Its professional processing, including extraction, documentation, cleaning, treatment, technological analysis and suitable storage, brings information e.g. about used materials, weaving techniques and equipment, fashion design and tailor's works, home textile production or imported textile products. Among Prague finds, the most valuable is a large collection of grave textiles from Prague Castle. From other parts of the capital come small corroded fragments of prehistoric or early medieval age and also hundreds of small textile fragments from waste layers, documenting the variability of textile culture.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0268178

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.