Počet záznamů: 1  

Archeologické poznání otroctví

 1. 1.
  0470474 - ARÚ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Hrnčíř, V. - Květina, Petr
  Archeologické poznání otroctví.
  [Archaeological recognition of slavery.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 68, č. 4 (2016), s. 431-476. ISSN 0323-1267
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: slavery * cross-cultural research * metallurgy and mining
  Obor OECD: Archaeology

  Cílem této práce je přispět k debatě o existenci otroctví v minulosti a představit možnosti jeho archeologického poznání. Základní aplikovanou metodou je mezikulturní výzkum neboli srovnávací analýza etnografických dat, pro niž byl vybrán vzorek 186 světových kultur, tzv. Standard Cross-Cultural Sample. V principu jde o hledání korelací mezi otroctvím a specifickou skupinou kulturních indikátorů. Výsledky ukázaly jednak vazbu otroctví na očekávané a známé domény (např. válčení, polygynie, společenská a politická integrace), jednak jeho vztah k metalurgii, což je možné považovat za inovativní zjištění. V textu je učiněn pokus o validaci této souvislosti. Konečná interpretace pak vychází z prokázané skutečnosti využívání otroků v průběhu různých etap operačního řetězce výroby kovů, z nichž na prvním místě byla těžba surovin.

  This article aims to contribute towards the discussion of the existence of slavery in the past and present possibilities of its archaeological recognition. The principal method applied is the cross-cultural research - comparative analysis of ethnographic data, for which a sample of 186 world cultures was selected (the so-called Standard Cross-Cultural Sample). Essentially, this method involves search for correlations between slavery and a specific group of cultural indicators. Results showed connection between slavery and anticipated and known domains (such as warfare, polygyny, social and political integration), but also its relationship with metallurgy, which may be considered an innovative discovery. The text attempts to validate this relationship. The final interpretation is based on the proven fact of slaves' exploitation during different phases of metal production operational chain, above all raw material extraction.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0268103

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.