Počet záznamů: 1  

Kulturní proměny na přelomu doby kamenné a bronzové na Moravě a mimo ni ve světle kamenné štípané industrie

 1. 1.
  0470430 - ARÚB 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šebela, Lubomír
  Kulturní proměny na přelomu doby kamenné a bronzové na Moravě a mimo ni ve světle kamenné štípané industrie.
  [Cultural transformations during the transition from Stone Age to Bronze Age in Moravia and the neighbouring regions in light of lithic chipped industries.]
  Přehled výzkumů. Roč. 57, č. 1 (2016), s. 87-121. ISSN 1211-7250
  Institucionální podpora: RVO:68081758
  Klíčová slova: Moravia * turn of the Stone and Bronze Ages * chipped stone industries * cultural transformations * genesis of the Bronze Age
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  http://arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub/prehled-vyzkumu/prehled-vydanych-cisel/files/PV-57-1_sebela.pdf

  Studie vychází z práce nazvané "Przemiany kulturowe na prelomie epok kamienia i brązu na Morawach i wokól Moraw w świetle przemyslów krzemieniarskich", která byla napsána pro účely úspěšně skončeného habilitačního řízení pisatele na fakultě Sociologie a historie Univerzity v Rzeszowie. Polská a anglická verze této práce jsou přístupné na webových stránkách Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytulów (Varšava, Polsko). Vzhledem k rozsáhlému tématu je v předložené studii podán přehled o kamenné štípané industrii na Moravě a v českém Slezsku od mladého eneolitu (kultura jevišovická, bošácká a kultura kulovitých amfor) až do konce starší doby bronzové (věteřovská skupina). Na základě hluboké analýzy souborů kamenné štípané industrie podle jednotlivých kultur jsou sledovány změny v typologii, technologii a použitých surovinách. Nárůst těchto změn napomohl vyvolat na konci eneolitu transformaci, která vyústila ve zformování doby bronzové ve východní části střední Evropy. Výsledky ukazují, že v tomto procesu kulturních přeměn sehrála Morava aktivní roli a její vliv je patrný v sousedních oblastech (Dolní Rakousko, Čechy, Slezsko a jihozápadní Slovensko).


  This study is based on the author's paper entitled "Przemiany kulturowe na prełomie epok kamienia i brazu na Morawach i wokól Moraw w świetle przemysłów krzemieniarskich" written as part of a habilitation thesis completed at the Socio-Historical Faculty of the Rzeszów University. Polish and English versions of this paper are available on the Central Committee for Scientific Degrees and Titles (Warsaw, Poland) web page. Due to the wide scope of the issue, this work includes only a review of lithic industries from Young Eneolithic (Jevišovice, Bošáca and Globular Amphora cultures) until the end of the Early Bronze Age (the Věteřov group) on the territories of Moravia and Czech Silesia. Comprehensive analyses of typology, technology and changes in raw material preferences have revealed specific evolutionary patterns. Cultural transformations towards the end of the Stone Age resulted in the formation of the Bronze Age in eastern Central Europe. The research indicates that Moravia played an important role in these transformations, significantly influencing the adjacent regions (Lower Austria, Bohemia, Silesia and southwest Slovakia).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0268073

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.