Počet záznamů: 1  

Socioekonomická studie pro založení příměstského parku Soutok, Praha

 1. 1.
  0469922 - ÚVGZ 2017 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Daněk, J. - Harmáčková, Veronika Zuzana - Lorencová, Eliška - Sejková, Apolónia - Zelený, J. - Vačkář, David
  Socioekonomická studie pro založení příměstského parku Soutok, Praha.
  [Socioeconomic study for the establishment of the periurban park Confluence, Prague.]
  Praha: Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy, 2016. 157 s. ISBN N
  Zdroj financování: N - neveřejné zdroje
  Klíčová slova: stakeholder analysis * peri-urban park * socioeconomic conflicts * landscape values * governance
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  Cílem studie je zpracování socioekonomické analýzy oblasti Soutoku Vltavy a Berounky a navržení možných variant řešení sdílené správy příměstského parku (PP) v této administrativně roztříštěné oblasti. Souhrnná výzkumná zpráva obsahuje výsledky studie v podobě kvalitativní sociologické analýzy analyzující hodnotové postoje jednotlivých aktérů, komunikační bariéry, návrhy modelů správy území a výsledky dotazníků o postojích obyvatel. Zpracování socioekonomické studie probíhá v rámci pilotního projektu založení Příměstského parku Soutok, který koordinuje Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR).

  The aim of the study is to elaborate the socioeconomic analysis of the region at the confluence of the Vltava and Berounka rivers and proposing possible solutions for the shared governance of the peri-urban park (PP) in administratively divided region. The summary report contains results of the study as a qualitative sociological analysis to analyze the value attitudes of individual actors, communication barriers, designing models of governance and, the results of the questionnaires on the attitudes of the inhabitans. This socioeconomic study is part of a pilot project, the establishment of a suburban park Confluence, which is coordinated by The Prague Institute of Planning and Development (IPR).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267680

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.