Počet záznamů: 1  

Obrana, akvizice či nesoutěž? Jak se měnila podoba a intenzita soutěže mezi českými stranami v letech 2006–2014?

 1. 1.
  0469265 - SOÚ 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Linek, Lukáš - Chytilek, R. - Eibl, O.
  Obrana, akvizice či nesoutěž? Jak se měnila podoba a intenzita soutěže mezi českými stranami v letech 2006–2014?
  [Defence, Acquisition or Non-Competition? How Has the Competition of Czech Political Parties Changed in Form and Intensity between 2006 and 2014?]
  Sociologický časopis / Czech Sociological Review. Roč. 52, č. 5 (2016), s. 647-677. ISSN 0038-0288. E-ISSN 0038-0288
  Grant CEP: GA ČR GA13-29032S
  Institucionální podpora: RVO:68378025
  Klíčová slova: party competition * policy space * elections
  Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy
  Impakt faktor: 0.143, rok: 2016
  http://sreview.soc.cas.cz/uploads/70a2d9726f9752076806f3ea629d82f0978426ff_16-5-04Linek22.indd.pdf

  Cílem textu je prozkoumat změny v soutěživosti českého stranického systému v letech 2006–2014. Proto autoři rozpracovávávají koncepci stranické soutěže Saniho a Sartoriho tak, aby inkorporovala pozdější zjištění o povaze stranické soutěže a aby se dala využít i pro fluidní stranické systémy. Soutěž konceptualizujeme jako vícedimenzionální a založenou na významnosti jednotlivých dimenzí pro strany a pozicích, které strany v těchto dimenzích zastávají. Rozlišujeme přitom tři typy soutěžních vztahů: nesoutěžení, obranná a akviziční soutěž. Soutěžení českých stran zkoumáme na základě dat z expertních dotazníkových šetření Chapel Hill ve třech dimenzích: socio-ekonomické, evropské a sociálně liberální/konzervativní. V analýzách se zaměřujeme na změny v pozicích stran a významnosti dimenzí v daném období; zvláštní pozornost věnujeme i strategiím soutěže jednotlivých stran s ohledem na jejich dosavadní působení (nové vs. tradiční strany). Ve sledovaném období registrujeme proměnu charakteru soutěže v jednotlivých dimenzích (měnila se intenzita soutěžení, významnost dimenzí, prostor, ve kterém soutěž probíhala, ale i podíly jednotlivých typů soutěže). Při odpovědi na otázku po charakteru české stranické soutěže identifikujeme ve shodě s předchozími studiemi nejvíce soutěžení (s převážně obranným charakterem) v socio-ekonomické dimenzi, zároveň ukazujeme, že i v dalších dvou dimenzích existuje velmi silný potenciál pro vznik intenzivní stranické soutěže v případě, že se zvýší jejich významnost.

  This article seeks to examine changes in Czech party competition between 2006 and 2014. Drawing on Sani and Sartori’s concept of party competition, it incorporates later fi ndings on the nature of party competition to facilitate the concept’s application to fl uid party systems. It conceptualizes party competition as multi-dimensional and according to the (a) salience the individual dimensions used in this analysis have for political parties and (b) the positions that the parties occupy on these dimensions. It distinguishes three types of relations in party competition – non-competitive, defensive and acquisitive competition – and using data from the Chapel Hill questionnaire survey focuses on three dimensions in Czech party competition: socio-economic, European, and social-liberal/conservative. Special attention is devoted to the competition strategies of individual parties while taking into account the duration of their existence (new vs traditional parties). The fi ndings indicate that the nature of party competition has transformed, as changes have occurred in the intensity of the competition, the salience of the dimensions of the competition, the space of the competition, and how much competition occurs in one dimensions as opposed to another. Consistent with previous studies, the analyses reveal, that most of the competitive relationships (which were primarily defensive in nature) observed in this study occurred in the socioeconomic dimension, but they also show that there is very strong potential for intense party competition to develop in the other two dimensions if they become more salient.


  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267065

   
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  J_Linek_Chytilek_Eibl_soutez_SC-off.pdf2299.3 KBVydavatelský postprintpovolen
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.