Počet záznamů: 1  

Vývoj moravsko-rakouské hranice v raném středověku. Mikulov - vstupní brána na území Moravy

 1. 1.
  0469086 - ARÚB 2017 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Balcárková, A. - Kalhous, David
  Vývoj moravsko-rakouské hranice v raném středověku. Mikulov - vstupní brána na území Moravy.
  [The Development of the Moravian-Austrian Border in the Early Middle Ages. Mikulov - the Gate to Moravia.]
  Památky archeologické. Roč. 107, prosinec (2016), s. 117-180. ISSN 0031-0506
  Grant CEP: GA ČR GA15-22658S
  Klíčová slova: Early Middle Ages * Late Hillfort period * pottery * borders * dendrochronology
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Příspěvek se zabývá otázkou geneze a významu hranice na moravsko-rakouském pomezí v raném středověku, přičemž shrnuje dosavadní poznatky k této problematice na podkladě pramenů historických a archeologických. Na základě posledních výzkumů na zámeckém vrchu v Mikulově pak studie uvádí do nových souvislostí Mikulov a jeho knížecí hrad z mladší doby hradištní. Studie prezentuje
  výsledky posledních výzkumů v areálu zámku, které dle analýzy nové kolekce keramiky, dendrochronologických dat
  a stratigrafických vztahů osvětlují nevyjasněné otázky ohledně historických počátků Mikulova a jeho hradu. Studie se zabývá také úlohou a postavením knížecího hradu v Mikulově ve vztahu ke vznikající hraniční linii mezi bavorskou Východní markou a přemyslovským knížectvím.

  The article addresses the issue of the genesis and significance of borders on the Moravian-Austrian frontier in the Early Middle Ages, summarising existing knowledge on the subject using historical and archaeological sources. Based on the most recent excavations on Palace Hill (Zámecký vrch) in Mikulov, the study then puts Mikulov and its princely castle from the Late Hillfort period into new
  contexts. The study presents the results of the most recent excavations on the grounds of the château which, according to an analysis of the new collection of pottery, dendrochronological dates and stratigraphic relationships, shed light on questions regarding the historical beginnings of Mikulov and its castle. The study also addresses the role and standing of the princely castle in Mikulov in relation to the emerging border line between the Bavarian Eastern March and the Přemyslid principality.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0266972

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.