Počet záznamů: 1  

Praxe technologického transferu na AV ČR

 1. 1.
  0467825 - SSČ 2017 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Scholzová, Lenka - Lazar, Josef
  Praxe technologického transferu na AV ČR.
  [The Practice of Technology Transfer at the Czech Academy of Sciences.]
  Praxe technologického transferu na AV ČR. Zlín2016: VVVI, s.r.o., 2016, s. 8-10. ISBN 978-80-260-9322-0.
  [Věda Výzkum Inovace 2016. Brno (CZ), 10.03.2016-10.03.2016]
  Institucionální podpora: RVO:60457856 ; RVO:68081731
  Klíčová slova: technology transfer * knowledge transfer
  Kód oboru RIV: AE - Řízení, správa a administrativa
  http://www.vvvi.cz/docs/sbornik_konference_pri_VVVI_2016.pdf

  Cílem článku je představit specifickou situaci technologického transferu na AV ČR. AV ČR představuje vzhledem k šíři záběru oboru, témat a typů výzkumu cenný zdroj pro spolupráci s praxí. Problematiku transferu znalostí a technologií v takovém prostředí je nutné pojímat komplexně a současně poukázat na skutečnost, že se jedná o komplikované prostředí pro uplatňování výstupů VaV v praxi. Akademie věd ČR proto usiluje o koordinaci aktivit transferu znalostí a technologií na jednotlivých pracovištích AV ČR s ohledem na specifika a potřeby každého ústavu AV ČR.

  The purpose of the article is to present the specific situation of technology transfer at the Czech Academy of Sciences (CAS). The CAS presents with regard to the width of the scope of its research the highly-valued source for the collaboration with the practice. The issues connected to knowledge and technology transfer (TT) in such an environment is necessary to approach in the complexity and at the same time highlight the fact that the environment is very complicated for the transfer of the RTD results into practice. Therefore the CAS makes effort to coordinate the TT activities with regard to the specifics and needs of the individual CAS Institutes.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0267981

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.