Počet záznamů: 1  

Taiwanské dejiny ako literatúra, literatúra ako dejiny – rane povojnové poviedky od Ye Shitaoa

 1. 1.
  0457885 - OÚ 2016 RIV CZ slo J - Článek v odborném periodiku
  Dluhošová, Táňa
  Taiwanské dejiny ako literatúra, literatúra ako dejiny – rane povojnové poviedky od Ye Shitaoa.
  [Taiwan History as Literature, Literature as History – Early Post-War Short-stories of Ye Shitao.]
  Nový Orient. Roč. 70, č. 4 (2015), s. 19-29. ISSN 0029-5302
  Institucionální podpora: RVO:68378009
  Klíčová slova: Ye Shitao * Taiwanese Literature * History
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Článok analyzuje rane povojnové poviedky Ye Shitaoa a sústreďuje sa na reprezentáciu taiwanskej histórie ako výraz národenj identity v nejistých povojnových dobách. Zároveň si všíma opakujúce sa motívy, ktoré kontextualizuje v rámci autorovho diela.

  The article analyses Ye Shitao’s early post-war short-stories, which by its unique character do not meet general characterization of writer’s later literary work. The article primarily focuses on representation of Taiwanese history, as a main entity in the articulation of one’s national identity in the crucial, early post-war period. Secondly, it traces re-occurring motives which interlink these short-stories and contextualize them within the whole writer’s literary work.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0258229

   
   
Počet záznamů: 1