Počet záznamů: 1  

Jistota pracovního místa: důležitost a hodnocení

 1. 1.
  0456734 - SOÚ 2016 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Červenka, Jan
  Jistota pracovního místa: důležitost a hodnocení.
  [Job security: importance and evaluation.]
  Časopis JOSRA. Roč. 8, červen (2015). ISSN 1803-3687
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TD020046
  Institucionální podpora: RVO:68378025
  Klíčová slova: quality of working life * job security * subjective importance
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  http://www.bozpinfo.cz/win/josra/josra-kvalita-zivota/jistota-pracovniho-mista.html

  Jistota pracovního místa je jedním z nejdůležitějších aspektů pracovního života a jako nejvýznamnější faktor spolu s finančním ohodnocením práce ji vnímají i samotní ekonomicky aktivní lidé. Přestože v jejím hodnocení v průběhu času převažuje pozitivní percepce, nezanedbatelná část ekonomicky aktivní populace žije v nejistotě a v obavách ze ztráty zaměstnání. Podrobnější analýza výsledků empirického šetření ekonomicky aktivní populace České republiky z přelomu května a června 2014 ukazuje významné sociodemografické rozdíly jak v postoji k důležitosti jistoty pracovního místa, tak v samotném hodnocení této jistoty v současném hlavním zaměstnání

  Job security is one of most important aspects of working life, and as a most important factor together with financial reward of work it is perceived by economically active population alone. Although in its evaluation over time outweigh the positive perception, a significant portion of the economically active population live in uncertainty and fear of losing their jobs. A detailed analysis of data from the empirical survey of economically active population of the Czech Republic, which occurred in May and June of 2014, shows significant socio-demographic differences in perception of importance of job security as well as in evaluation of job security in the current main occupation.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0257209

   
   
Počet záznamů: 1