Počet záznamů: 1  

Dějiny československého komiksu 20. století

 1. 1.
  0440564 - ÚČL 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Prokůpek, T. - Kořínek, Pavel - Foret, M. - Jareš, Michal
  Dějiny československého komiksu 20. století.
  [The History of Czechoslovak Comics of the 20th Century.]
  Praha: Akropolis, 2014. 1088 s. ISBN 978-80-7470-061-3
  Grant CEP: GA ČR GAP406/10/2306
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: comics * Czech literature * Slovak literature * 20th century * literary history
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Dějiny československého komiksu 20. století sledují vývoj a osudy komiksové umělecké formy na území dnešního Česka a Slovenska od samotných jejích počátků v česko- a slovenskojazyčném periodickém tisku pozdního Rakousko-Uherska až po překotný rozvoj po roce 1989. Hlavní pozornost byla logicky věnována původní domácí tvorbě, protože však není sporu o neoddělitelnosti československé produkce od mezinárodního kontextu, který zejména v některých obdobích zásadně ovlivňoval místní vnímání komiksu, jsou zde domácí komiksové dějiny prezentovány v jejich logických souvislostech – všeobecně kulturních, i úžeji komiksových –, s důrazem na proměny a vývojové tendence, nikoli jako soubor izolovaných profilů několika vybraných osobností a textů. Předmětem zájmu zde totiž není jen sama historie domácí komiksové tvorby, ale i proměny recepce obrázkového seriálu v československém kulturním prostoru a společnosti jako takové.

  The History of Czechoslovak Comics of the 20th Century traces the development and changes in comics as an art form in today’s Czech and Slovak Republics, from their early beginnings in the Czech and Slovak language periodicals of the late Austro-Hungarian Empire, through their precipitous development after 1989 and the subsequent dissolution of Czechoslovakia. In this history of Czechoslovak comics, emphasis has of course been placed on original domestic creation, but not to the detriment of exploring the inseparability of Czechoslovak production from the international context. The history of Czechoslovak comics as presented in this book project is therefore situated within its logical context – cultural in general, and comics specifically – with an emphasis on changes and developmental trends, and not merely as a collection of isolated profiles of selected personalities and texts. The topic of interest thus includes not only the history of local comics creation, but also the changes in the reception of comics within the Czechoslovak cultural space and by society as it was.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0243654

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.