Počet záznamů: 1  

Valašsko - historie a kultura

 1. 1.
  0440421 - ÚJČ 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Jílková, Lucie
  Nářeční prvky v časopiseckých interview.
  [Dialect features in magazine interviews.]
  Valašsko - historie a kultura. Vyd. 1. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě (Centrum pro hospodářské a sociální dějiny a Ústav pro regionální studia), 2014 - (Urbanová, S.), s. 244-252. ISBN 978-80-7464-499-3
  Grant CEP: GA ČR GAP406/12/1829
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Wallachian dialect * communication * journal interview * diglossia * conversationalization of discourse
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Článek analyzuje prvky valašského nářečí, které se objevily ve vybraných časopiseckých interview. Analyzovaná interview jsou v zásadě psána ve spisovné češtině, v různé míře však do nich pronikají právě prvky valašského nářečí. Výskyt různých variet souvisí s tzv. diglosní jazykovou situací v češtině. Nářeční prvky jsou v interview zastoupeny všeobecně známými lexikálními jednotkami (dědina) i jednotkami známými méně (uškřekaná), dále odlišnostmi morfologickými (potřebujú). Nářeční prvky mohou vhodným způsobem přispět k celkově živějšímu charakteru interview, přibližují čtenáři zpovídanou osobnost.

  The article analyzes elements of the Wallachian dialect which appeared in selected magazine article interview. The interview analyzed is essentially written in standard Czech, yet it is to varying degrees permeated by elements of the Wallachian dialect. The occurrence of various varieties is connected to the so-called diglossic situation in Czech. Dialect elements are generally represented in the interviews through the use of well-known lexical units (dědina) as well as lesser-known ones (uškřekaná) or morphological differences (potřebujú). Dialect elements can be used to contribute to the overall lively character of the interview and bring the reader closer to the interviewee.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0243583

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.