Počet záznamů: 1  

Nový zákon tzv. Svatováclavské bible (1677)

 1. 1.
  0439203 - ÚJČ 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Koupil, Ondřej
  Nový zákon tzv. Svatováclavské bible (1677).
  [The New Testament in the St Wenceslas Bible (1677).]
  Historie - Otázky - Problémy. Roč. 5, č. 2 (2013), s. 95-106. ISSN 1804-1132. E-ISSN 2336-6672
  Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV028
  Klíčová slova: Bible in Czech * New Testament 1677 * Georgius Constantius SI * Matthias Steyer SI * Cornelius a Lapide SI
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Článek se zabývá tiskem Nového zákona vydaným v Praze v roce 1677 (jeho editory byli jezuité Jiří Konstanc a Matěj Štajer). Sleduje chronologii a charakter vydání (I), představuje systém hlavního textu a paratextů (II), zkoumá vztah tisku k biblickým komentářům Cornelia a Lapide SI (III). Na závěr je edice zasazena do souvislosti práce jejích editorů (IV). NA základě pramenů byl postup práce, zdá se, takovýto: Konstanc přeložil tři evangelia s komentáři a mohl spatřit část textů vytištěných (1673), zbytek práce provedl Štajer (tisk do roku 1675), celek práce byl publikován až v roce 1677. Hermeneutický návod k Novému zákonu byl kompilován z příručky jezuity Cornelia a Lapide, stejně tak úvody k jednotlivým knihám. Cílem celého díla byla revize tradičního českého překladu bible, ne překlad nový.

  This article deals with the printing of the New Testament published in Czech in Prague in 1677 (whose editors were Jesuits Georgius Constantius SI and Matthias Steyer SI). It notes the chronology and character of the publication (I), presents the system behind the main text and paratexts (II), and examines the relations between the printing and the biblical commentaries by Cornelius and Lapide SI (III). In conclusion the publication is set within the context of the work of its editors (IV). On the basis of the sources, the chronological progress of the work appears as follows: Constantius translated three Gospels with commentaries and saw to some of the printing (1673), the remainder of the work was carried out by Steyer (printing until 1675), and the work in its entirety was not published until later (1677). A hermeneutic guide to the New Testament was compiled from a reference work by Cornelius a Lapide SI, as were the introductions to the individual books. The aim of this entire work was to revise the traditional Czech translation of the Bible, but not the original translation.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0242498

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.