Počet záznamů: 1  

K problému sekundárního (nepřímého) tlumočení v moderním českém biblickém překladu

 1. 1.
  0438634 - FLÚ 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Bartoň, Josef
  K problému sekundárního (nepřímého) tlumočení v moderním českém biblickém překladu.
  [The issue of secondary (indirect) translation in modern Czech Biblical translation.]
  Historie - Otázky - Problémy. Roč. 5, č. 2 (2013), s. 207-216. ISSN 1804-1132. E-ISSN 2336-6672
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Czech Biblical translation * indirect translation * second-hand translation
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Příspěvek se zaměřuje na vybrané aspekty problematiky sekundárního překladu (tj. překladu nepřímého, překladu 'z druhé ruky'). V dlouhých dějinách české bible hrál tento fenomén významnou úlohu hlavně ve starší době (překlady z Vulgáty), ale překvapivě se problémy s ním spojené vynořují i v případě některých tlumočení z doby nové a nejnovější. Během posledních třiceti let se objevily dva zprostředkované překlady celé bible (bible svědků Jehovových je přeložena z angličtiny, česká Jeruzalémská bible z francouzštiny), jež se nevyhnuly ztrátám nebo zkreslení původních významů. Ale také v dalších moderních českých biblických překladech proklamovaných jako tlumočení primární (přímo z řecko-semitského originálu) je rozeseto mnoho subtilních i hrubších problémů, majících původ právě ve faktu sekundárního překládání. Tato sekundárnost je daná buď přímo přílišným spoléháním na pomocnou předlohu (Vulgátu/Neovulgátu), nebo nepřímo automatizovaným přebíráním starších řešení z textů, jež ještě vycházely z latinské předlohy.

  The paper focuses on selected aspects of the problems of secondary translation (i.e. indirect, 'second-hand translation'). In the long history of the Czech Bible this phenomenon played an important role especially in older time (translations from the Vulgata), but surprisingly enough, the problems associated with it emerge also in some recent and entirely new translations. In recent thirty years two indirect (mediated) translations of the whole Bible were published (the Bible of Jehova's Witnesses was translated from English, the Czech Jerusalem Bible was translated from French). These translations did not succeed in avoiding losses of original meaning or its misinterpretation. However, also in other modern Czech Biblical translations declared as the primary ones (translation made directly from Greek-Semitic original texts) there are many subtle and even gross problems that are associated with the fact of secondary translating. This secondary character of translation is due either directly to exaggerated reliance on an auxiliary working text (Vulgata/Neovulgata), or indirectly to an automatized adoption of older translation solutions from the texts that used the Latin base text as the point of departure.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0242037

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.