Počet záznamů: 1  

Hulín. Město na křižovatkách

 1. 1.
  0438167 - ARÚB 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Šebela, Lubomír
  Pravěké a časně historické nálezy z katastrálního území Hulína.
  [Prehistoric and Early Historic finds from the Hulín Cadastre.]
  Hulín. Město na křižovatkách. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014 - (Fišer, Z.), s. 15-72, 377. Vlastivědná knihovna moravská, 99. ISBN 978-80-7275-098-6
  Institucionální podpora: RVO:68081758
  Klíčová slova: prehistoric and early historic settlements * Hulín * Moravia
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Bohaté archeologické prameny naznačují, že město Hulín se formuje v prostoru, který byl bohatě osídlen již v pravěku (hlavně v mladší a pozdní době bronzové), v době protohistorické ale i v době hradištní. Lze předpokládat, že slovanské obyvatelstvo přišlo na Hulínsko v době předhradištní v druhé fázi osídlení s keramikou pražského typu. Nálezy v areálu bývalé cihelny (Hulín XIII) by mohly dokládat kontinuitu slovanského osídlení ve starší a střední době hradištní. Řada lokalit (např. Sedlisko, Housenov) spadající do střední doby hradištní vykazuje doklady osídlení i po zániku Velké Moravy. Ty postupně v průběhu 11. a 12. věku zanikají. Do popředí se dostává širší okolí hulínské cihelny, kde dochází k založení středověké obce nesoucí název Hulín.

  Rich archaeological finds suggest that the town of Hulín was formed in an area which was frequently and densely populated even in prehistoric time (specially young and late Bronze Age), in protohistoric time and also in historic hillfort time. We can suppose that the Slavonic inhabitants came to the Hulín region before the hillfort period during the second of the Prague ceramics Culture. The Finds in the area of the former brickyard could prove continuous Slavonic settlement during the early and middle hillfort period. Several locations (for example Sedlisko and Housenov) belonging to the middle hillfort period prove the settlements disappear during 11th and 12th centuries. Settlement of greater prominence moved to the wider neighbourhood of the brickyard where the mediaevel town called Hulín was founded.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241633

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.