Počet záznamů: 1  

Jesteśmy sobie potrzebni

 1. 1.
  0437871 - EÚ 2015 RIV PL pol B - Monografie kniha jako celek
  Červinková, Hana
  Jesteśmy sobie potrzebni.
  [We Need Each Other.]
  Wrocław: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego: Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2014. 179 s. ISBN 978-83-936353-7-5
  Institucionální podpora: RVO:68378076
  Klíčová slova: Personal Assistance Services (PAS) * independent living * disability * Poland
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie zmian, które zachodzą w życiu osób niepełnosprawnych przy wsparciu asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na podstawie projektu „Sprawni w pracy” realizowanego w okresie od sierpnia 2012 roku do końca grudnia 2014 roku na terenie Dolnego Śląska. Celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności oraz członków ich rodzin poprzez przydzielenie osobie niepełnosprawnej asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON). Wypowiedzi stanowiące główny trzon publikacji zostały zebrane w trakcie jakościowych badań terenowych (grudzień 2013–marzec 2014). Wywiady obejmowały 4 wywiady fokusowe z udziałem 38 uczestników projektu, a następnie 23 pogłębione wywiady indywidualne z 23 osobami, w tym z 9 osobami niepełnosprawnymi, 7 asystentami osobistymi osoby niepełnosprawnej (AOON), 5 członkami rodzin i 2 przedstawicielami pracodawców. Wywiady przeprowadzone były na terenie Dolnego Śląska, w miejscach pracy albo miejscach zamieszkania badanych. Na podstawie analizy wywiadów przygotowany został materiał opisowy przedstawiony w publikacji w podziale na sześć osobnych rozdziałów na podstawie wypowiedzi 8 osób niepełnosprawnych (w tym 1 osoba niepełnosprawna intelektualnie, 3 osoby niepełnosprawne fizycznie i 4 osoby niepełnosprawne intelektualnie i fizycznie), 7 asystentów, 5 członków rodzin, 1 przedstawiciela pracodawcy– w tym 14 kobiet i 7 mężczyzn. Studia przypadku poprzedzone są rozdziałem, który podaje historyczny kontekst do wprowadzenia instytucji AOON w Polsce i na Dolnym Śląsku jak również omawia AOON w kontekście ruchu niepełnosprawnych i studiów nad niepełnosprawnością. Autorka twierdzi, że rozwój AOON jest wynikiem podstawowych zmian, które zaszły w postrzeganiu niepełnosprawności i jej traktowaniu w teorii i praktyce. Publikacja zawiera też bibliografie i informacje o instytucjach zaangażowanych w projekt.

  The publication is based on a project which took place in the Polish region of Lower Silesia from August 2012 through December 2014 and whose goal was to help people with disabilities and their families to start and/or return to work by assigning them with personal assistant services (PAS). The main focus of the publication is on the changes experienced by people with disabilities and their families who participated in the project and benefitted from personal assistance services. Field research was conducted by the author from December 2013 through March 2014. The research pool included four group interviews with 38 people and 23 additional in-depth individual interviews with 23 people, including 9 people with disabilities, 7 personal assistants, 5 family members and 2 representatives of employers. Individual interviews were conducted in the project participants’ homes or in places of their new employment. The data included in this publication are based on interviews with 8 people with disabilities (including 1 person with intellectual disabilities, 3 people with physical disabilities and 4 people with both intellectual and physical disabilities), 7 personal assistants, 5 family members and 1 representative of an employer (14 women and 7 men). The results are presented in 6 chapters in which participants speak about the effects of PAS on their lives. These case studies are preceded by a chapter whose goal is twofold: 1) to provide the historical background for the project that introduced PAS in the Polish region of Lower Silesia where it did not exist before; 2) to place personal assistance services in the historical and theoretical context of the disability rights movement and disability studies. The author argues that the development of PAS is a result of fundamental paradigmatic changes in how disability is both theorized and enacted in practice. The publication also includes a bibliography and general information on the project and its implementing institutions.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241573

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.