Počet záznamů: 1  

Ženy a politika (1890–1938)

 1. 1.
  0437417 - HÚ 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Cibulka, Pavel
  Politizace německého ženského hnutí v Brně před první světovou válkou.
  [Politicization of the German women's movement in Brno before the first world war.]
  Ženy a politika (1890–1938). Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014 - (Bahenská, M.; Malínská, J.), s. 128-143. ISBN 978-80-87782-24-8
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: women's associations * voting rihgts for women * Moravia
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie se zabývá doposud nezpracovaným tématem německých ženských spolků v Brně. Autor představuje jednotlivé spolky působící ve městě před první světovou válkou, jejich činnost a politické zakotvení. V centru autorovy pozornosti spočívá Frauenbund, který reprezentoval moderní linii ženského sdružování; spolek se zabýval sociální prací, zapojil se do komunální správy a vědomě usiloval o dosažení občanské a politické rovnoprávnosti žen. Z řad tohoto spolku vzešla i iniciativu za zřízením brněnského výboru za ženské hlasovací právo. Klíčová úloha při organizaci brněnských německých žen připadla učitelce Leonore Sinaiberger, která zajišťovala i spolupráci s vídeňským centrem německorakouského ženského hnutí. Nejviditelnější částí činnosti německých ženských aktivistek byla veřejná shromáždění, přednášky i petice za ženské volební právo.

  The study deals with the topic of German women’s associations in Brno, which has not been looked into yet. The author presents individual associations that operated in the town before the First World War, their activities and political embodiment. The author focuses on the Frauenbund, which represented the modern line of women’s grouping; the association dealt with social work, engaged in municipal administration and intentionally strived for achieving civic and political equality of women. This association also gave rise to an initiative for the establishment of the Brno committee for the voting right of women. Teacher Leonore Sinaiberger had a key task while organizing German women of Brno. She also arranged for cooperation with the Wien centre of the German-Austrian women’s movement. The part of the work of German women activists in Brno that was the most noticeable was public assemblies, lectures and petitions for the voting right of women.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241414

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.