Počet záznamů: 1  

Pevnostní, lomové a únavové vlastnosti materiálů a svarů spirály vodní turbíny (Část II. – svar plech/odlitek)

 1. 1.
  0436694 - ÚFM 2015 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Dlouhý, Ivo - Kruml, Tomáš - Čupera, Pavel - Chlup, Zdeněk - Šiška, Filip
  Pevnostní, lomové a únavové vlastnosti materiálů a svarů spirály vodní turbíny (Část II. – svar plech/odlitek).
  [Strength, fracture and fatigue properties of materials and weld joints from feeder piping of water turbine.]
  Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. Brno: Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o: Brno, 2014. 50 s.
  Zdroj financování: N - neveřejné zdroje
  Klíčová slova: fracture toughness * R-curves * low cycle fatigue tests * feeder piping * water turbine
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika

  Dílčí zpráva obsahuje soubor deformačních, pevnostních, lomově mechanických a únavových vlastností základních materiálů a svarů spirály vodní turbíny. Jsou v ní shrnuta data získaná na 30 mm plechu a svarovém spoji tohoto plechu s odlitkem. Zkoušky byly provedeny v souladu s odpovídajícími normami. Byla realizována měření ke stanovení J-Δa křivek odlehčovací metodou při pokojové teplotě a při 0°C. Navíc byly realizovány zkoušky CT těles v oblasti horní prahové hodnoty (a tranzitní oblasti) s cílem určit konzervativní hodnotu parametru odolnosti vůči lomu. Zpráva obsahuje rovněž výsledky únavových zkoušek, a to cyklické odezvy a křivek životnosti základního materiálu a tepelně ovlivněné zóny svaru plech/plech.

  Sets of deformation, strength, fracture mechanical and fatigue properties of base materials and weld joints from feeder piping of water turbine is summarised in the report. There are data from 30 mm thick steel sheet and weld joint of this sheet with the casting part. R-curves have been also measured by loading - unloading method at room temperature and at 0°C. In addition tests of CT specimens in the upper shelf and transition region have been carried out with the aim to specify the lowest (conservative) value of the fracture toughness. Fatigue tests are reported too, mainly based on cyclic response curves and life time curves of the base material and heat affected zone of the weld joint between sheet materials.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240427

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.