Počet záznamů: 1  

Počátky novověkých křesťanských misií v Číně

 1. 1.
  0436572 - OÚ 2015 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Liščák, Vladimír
  Počátky novověkých křesťanských misií v Číně.
  [Modern Christian Missions in China. The Beginnings.]
  Fénix (Informační zpravodaj Česko-čínské společnosti). Roč. 15, č. 2 (2014), s. 65-81. ISSN 1214-7311
  Institucionální podpora: RVO:68378009
  Klíčová slova: history of China * Christian missions * modern Catholic missions
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Tento článek se zabývá katolickými misiemi v Číně v moderní době. 16. a 17. století bylo dobou významného úspěchu římskokatolické mise. Tyto dvě století se lišící od předchozího období v radikální změně organizace misí a jejich vztahu k evropským centrům. Svět byl rozdělen mezi oblasti v rámci portugalského padroada a španělského patronata. Systém později doplnilo zřízení Sacra Congregatio de Propaganda Fide v rámci Římské kurie. Začátek katolických misií v Číně sahá až do druhé poloviny 16. století, ale rozkvět misií začal za účasti nových misionářů přicházejících do Číny od 80. let 17. století. Spor o čínské obřady v 17. a 18. století byla jednou z příčin, které vedly k zákazu křesťanství a vyhoštění katolických misionářů z Číny.

  The article examines the Catholic missions in China in modern times. The 16th and 17th centuries was a time of significant success for Roman Catholic mission. These two centuries are differing, from preceding period, in a radical change of the organization of missions and their relationship to European centres. The world was divided between the areas under Portuguese padroado and Spanish patronato. The system was later completed by the establishment of Sacra Congregatio de Propaganda Fide under Roman Curia. The beginning of the Catholic missions in China dates to the second half of the 16th century, but the bloom of missions has begun with the participation of new missionaries coming to China since the 1680s. The Chinese Rites controversy in the 17th and 18th centuries was one of the causes, which led to the prohibition of Christianity and the expulsion of Catholic missionaries from China.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240742

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.