Počet záznamů: 1  

Platónův dialog Ión

 1. 1.
  0435601 - FLÚ 2015 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Boháček, Kryštof
  Diatribé a sofia.
  [Diatribe and sophia.]
  Platónův dialog Ión. Praha: Oikoymenh, 2014, s. 28-47. ISBN 978-80-7298-161-8
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Ion * formal analysis * mimetic difference * distributive-ecstatic difference * anti-poetry * wisdom
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Text sestává ze sedmi částí. V prvé je nastolena otázka hlavního tématu dialogu. Poté je podán přehled šesti základních odpovědí, které badatelé podali na tuto otázku. Druhá část představuje Platónovu kritiku umělecké tvorby z Ústavy X, založenou na mimetické diferenci. Třetí část pak vysvětluje rozpor mezi mimetickou diferencí a distributivně-extatickou diferencí, tj. pojetím poesie z Apologie a Ióna. Čtvrtá část proto předkládá základní argumenty pro odlišení sókratovského dialogu od zbytku Corpus platonicum; pojetí z Ióna odpovídá právě sókratovskému dialogu. Pátá část ukazuje neodůvodněné presuposice tradičního přístupu k chronologii. V šesté části je předloženo nové členění dialogů do skupin na základě vlastní metody formální analýzy. V poslední části je z dosavadních výsledků odvozen společný program celé skupiny raných sókratovských dialogů: kritika homérovské paideia a na ní založených morálních hodnot. Hlavním tématem se tak ukazuje kritika homérského pojetí moudrosti.

  The article consists from seven parts. In the first part, I raise the question of the main theme of the dialogue. Then follows a sketch of six basic answers given by scholars. The second part explains Plato's criticism of art from Republic X. based on mimetic difference. Third part explains conflict between mimetic difference and distributive-ecstatic difference, i.e. the concept of poetry from Apology and Ion. Therefore, the fourth and sixth part offers basic arguments how to differentiate Socratic dialogue from the rest of Corpus platonicum; the concept from Ion corresponds to Socratic dialogue. So I offer new division of dialogues in groups, based on my method of formal analysis in the sixth part. The last part concludes the common program of the whole group of early Socratic dialogues: criticism of Homeric paideia and its moral values. As main focus of the dialogue it is proved the criticism of Homeric concept of wisdom.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0239415

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.