Počet záznamů: 1  

Patočka a novoveká filozofia

 1. 1.
  0434323 - FLÚ 2015 RIV SK cze M - Část monografie knihy
  Schifferová, Věra
  Jan Amos Komenský - portrét filozofa.
  [John Amos Comenius - the Portrait of the Philosopher.]
  Patočka a novoveká filozofia. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014 - (Leško, V.; Schifferová, V.; Stojka, R.; Tholt, P.), s. 105-128. Acta Facultatis philosophicae Universitatis Šafarikianae, 48. ISBN 978-80-8152-148-5
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Patočka * Comenius' studies * crisis of the modern man * philosophy of education
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Kapitola se zabývá Patočkovým výkladem filosofie Jana Amose Komenského. Ukazuje, že Patočka byl k zájmu o Komenském přiveden svým zájmem o problém přerodu křesťanského člověka v člověka pokřesťanského a o problém krize moderního člověka. Patočkovy komeniologické studie jsou sledovány ve dvou rovinách: předně jsou to jeho komparativní studie, dále pak jeho analýza vlastního díla Komenského. Pozornost je věnována také filosofii výchovy, zvláště problému 'pedagogiky obratu' a 'otevřené duše'.

  The chapter deals with Patočka's interpretation of Comenius' philosophy. It demostrates Patočka's concern with Comenius which resulted from Patočka's focus on the turn from the Christian man to the man without Christianity as well as from his interest in the crisis of the modern man. Patočka's Comenius' studies are analysed in two perspectives: firstly his comparative studies, secondly his analysis of Comenius' works. Since Patočka considered Comenius' philosophy of education, his principial contribution to the history of European thought, the issues of the 'pedagogy of turn' as well as the concept of 'open soul' are also included.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0238415

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.