Počet záznamů: 1  

A small-open-economy model and endogeous money stock

 1. 1. 0411308 - UTIA-B 20050036 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Kodera, Jan - Sladký, Karel - Vošvrda, Miloslav
  A small-open-economy model and endogeous money stock.
  [Model malé otevřené ekonomiky a endogenní peněžní nabídka.]
  Acta Oeconomica Pragensia. Roč. 13, č. 1 (2005), s. 27-34. ISSN 0572-3043
  Grant CEP: GA ČR GA402/03/1292; GA AV ČR IAA7075202
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
  Klíčová slova: non-linear dynamic model * money market dynamics * uncovered interest rate parity
  Kód oboru RIV: AH - Ekonomie

  The purpose of this paper is to study a three-equation dynamnic model. The first equation describes the commodity market. The second one demonstrates the dynamics of the money market and the third is the interest rate parity. The aim is to investigate the conditions of more complex behaviour of the model. The more complex dynamic behaviour, i.e., limit cycles, could appear when nonlinear investment function is used in the model. The nonlinear function of money suply depending on interest rate is used.

  Záměrem tohoto pojednání je rozbor dynamického modelu se třemi rovnicemi. První rovnice popisuje komoditní trh, druhá popisuje dynamiku peněžního trhu a třetí je paritou úrokových měr. Úkolem je vyřešit podmínky složitějšího chování modelu. Složitější chování modelu se může vyskytnout, když je např. zařazena nelineární funkce investiční poptávky. Navíc je v modelu další nelinearita a to nelineární funkce peněžní nabídky závislá na úrokové míře.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0131391