Počet záznamů: 1  

How to Retrieve Knowledge from Medical Texts Effectively

 1. 1. 0405656 - UIVT-O 336038 RIV SE eng J - Článek v odborném periodiku
  Kolesa, Petr - Antolík, Ján - Ďurovec, Ján
  How to Retrieve Knowledge from Medical Texts Effectively.
  [Jak efektivně získávat znalosti z medicínských textů.]
  IFMBE Proceedings. Roč. 11, - (2005), s. 1-6. ISSN 1727-1983.
  [EMBEC'05. European Medical and Biomedical Conference /3./. Prague, 20.11.2005-25.11.2005]
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET200300413
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: information extraction * natural language processing * machine learning
  Kód oboru RIV: BD - Teorie informace

  In the past, the problem of extracting patient data from medical record was solved by writing extraction rules for every element of information that is to be extracted. However, in general such approach is very time consuming and requires supervision of a skilled programmer whenever the target area of medicine or the text corpus are changed. In this article we explore the possibility to mechanize this process by automatically generating the extraction rules from a pre-annotated corpus of medical texts.

  V minulosti byl problém extrakce informací o pacientovi ze zdravotního záznamu řešen ručním vytvářením extrakčních pravidel pro každou položku, která měla být extrahována. Tento přístup však při změně množiny extrahovaných údajů nebo textového korpusu vyžaduje mnoho času a dozor zkušeného programátora. V tomto článku zkoumáme možnosti, jak tento proces mechanizovat za pomocí automatického generování extrakčních pravidel na základě předem anotovaného korpusu medicínských textů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0125797