Počet záznamů: 1  

Electronic Health Record in Continuous Shared Health Care

 1. 1.
  0405655 - UIVT-O 336037 RIV SE eng J - Článek v odborném periodiku
  Hanzlíček, Petr - Zvárová, Jana - Zvára, K. - Bureš, V. - Špidlen, Josef
  Electronic Health Record in Continuous Shared Health Care.
  [Elektronický zdravotní záznam v kontinuální sdílené zdravotní péči.]
  IFMBE Proceedings. Roč. 11, - (2005), s. 1-6. ISSN 1727-1983.
  [EMBEC'05. European Medical and Biomedical Conference /3./. Prague, 20.11.2005-25.11.2005]
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET200300413
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: electronic health record * shared health care * information technology
  Kód oboru RIV: BD - Teorie informace

  The project "Information technologies for development of continuous shared health care" deals with the development of the methods and technologies helping to ensure the continuous shared health care by creation of the unified system of electronic health documentation including the use of chip cards and security aspects. The technological solution will be based on the results of previous research in EuroMISE Centre, results of European research and international standards of health informatics.

  Projekt "Informační technologie pro rozvoj kontinuální sdílené péče o zdraví" se zabývá rozvojem metod a technologií pro zajištění kontinuální sdílené zdravotní péče vytvořením jednotného systému elektronické zdravotní dokumentace včetně využití elektronických karet a důrazu na bezpečnostní aspekty. Technologické řešení bude založeno na výsledcích předchozího výzkumu v EuroMISE centru, výsledcích evropského výzkumu a mezinárodních standardech zdravotnické informatiky.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0125796