Počet záznamů: 1  

User Interface of MUDR Electronic Health Record

 1. 1. 0405449 - UIVT-O 330824 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Hanzlíček, Petr - Špidlen, Josef - Heroutová, Helena - Nagy, Miroslav
  User Interface of MUDR Electronic Health Record.
  [Uživatelské rozhraní elektronického zdravotního záznamu MUDR.]
  International Journal of Medical Informatics. Roč. 74, - (2005), s. 221-227 ISSN 1386-5056
  Grant CEP: GA MŠk LN00B107
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: electronic health record * user interface * data entry * knowledge base
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
  Impakt faktor: 1.374, rok: 2005

  Development of the electronic health record architecture at the EuroMISE Center was inspired by existing European standards and several European projects. The developed EHR named MUDR implements a 3-layer architecture, using XML for communication between application layer and clients. A decision support module implementing the "1999 WHO/ISH Guidelines for the Management of Hypertension" is part of an application layer. Universal graph structure is used to represent both the set of medical concepts and the collected data.

  Vývoj architektury elektronického zdravotního záznamu MUDR byl inspirován existujícími evropskými standardy a projekty. Vyvinutý systém implementuje 3-vrstvou architekturu a pro komunikaci mezi aplikační vrstvou a klienty používá XML. Součástí aplikační vrstvy je modul pro podporu rozhodování, implementující "1999 WHO/ISH Guidelines for the Management of Hypertension". Pro reprezentaci množiny medicínských konceptů i nasbíraných dat je použita univerzální grafová struktura.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0125613