Počet záznamů: 1  

Tišnovský tympanon. K rané úctě a ikonografii sv. Alžběty Durynské – Tišnov tympanum

 1. 1.
  0385531 - ARÚB 2013 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Doležel, Jiří
  Tišnovský tympanon. K rané úctě a ikonografii sv. Alžběty Durynské – Tišnov tympanum.
  [On the early devotion and iconography of Saint Elisabeth of Thuringia.]
  Studia Mediaevalia Bohemica. Roč. 3, č. 1 (2011), s. 33-67. ISSN 1804-0977
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80010507
  Klíčová slova: gothic sculpture * Tišnov * iconography
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Studie nově identifikuje ženu, v reliéfu znázorněnou na pískovcovém tympanonu, sekundárně zazděném v domě č. p. 72 v Tišnově na Moravě. Tympanon lze zařadit do druhé poloviny 30. nebo průběhu 40. let 13. století, jeho vegetabilní dekor se detailně shoduje s obdobným motivem na známém západním portálu kostela kláštera cisterciaček Porta coeli u Tišnova. Charakteristické atributy ženu v tympanonu určují jako sv. Alžbětu Durynskou (1207–1231), výraznou postavu evropské spirituality 13. století, kanonizovanou roku 1235. Jde tak o doklad velmi rané recepce nové světice v českých zemích, inspirované zřejmě úzkými dynastickými vazbami: česká královna – vdova Konstancie Uherská, která klášter Porta coeli roku 1232 založila, byla Alžbětinou pokrevní tetou. Skulptura je současně jedním z vůbec nejstarších výtvarných vyobrazení sv. Alžběty v celoevropském kontextu, s typickým důrazem na úzké vazby světice k ideálům sv. Františka z Assisi. Původní umístění tympanonu nicméně zatím neznáme, vedle areálu vlastní Porta coeli do úvahy připadá i farní kostel sv. Václava v Tišnově

  The study newly identifies a woman depicted in relief on a sandstone tympanum, walled-in secondarily in building Reg. No. 72 in Tišnov in Moravia. The tympanum can be assigned to the second half of the 1230s or to the 1240s, with its vegetable décor matching in detail a similar motif on the well-known western portal of the church of the Cistercian convent at Porta Coeli at Tišnov. Characteristic features establish the woman as being Saint Elisabeth of Thuringia (1207–1231), a major person in European spirituality of the 13th C., canonised in 1235. This is, then, evidence of very early reception of the new saint in the Czech Lands, clearly inspired by tight dynastic ties: the Czech queen – widow Constance of Hungary, who founded the Porta Coeli convent in 1232, was Elisabeth's aunt by bloodline. The sculpture is at the same time one of the very oldest artistic depiction of Saint Elisabeth in the European context, with typical accent on the saint's tight ties to the ideals of Saint Francis of Assisi. Nevertheless, we do not yet know the original location of the tympanum, but apart from the site of Porta Coeli itself the parish church of Saint Wenceslas at Tišnov does fall into consideration.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0215459

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.