Počet záznamů: 1  

Cesty slov

 1. 1.
  0383523 - FLÚ 2013 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Silagiová, Zuzana
  Latinské komputistické termíny a jejich staročeské paralely.
  [Latin computistic terms and their Old Czech equivalents.]
  Cesty slov. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2012 - (Nejedlý, P.; Vajdlová, M.), s. 183-194. ISBN 978-80-86496-62-7
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: computistics * terminology * medieval Latin * Old Czech
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Článek se zabývá několika latinskými komputistickými termíny a jejich staročeskými paralelami. Ty jsou doloženy především ve středověkých slovnících a byly vytvořeny Mistrem Bartolomějem z Chlumce, řečeným Klaret. Při překladu z latiny bral Klaret v úvahu jak slovotvornou strukturu původního termínu, tak jeho věcný obsah, přičemž znalosti čerpal patrně nejvíce ze spisů Jana ze Sacroboska, Hugutiona z Pisy a Vincenta z Beauvais.

  The article deals with some Latin computistic terms and their old Czech equivalents. These are primarily preserved in the medieval lexicons and they were created by Master Bartholomew of Chlumec. By the translating from the Latin terminology, Klaret took into account the word-forming structure of the original word as well as its conceptual content, he probably drew most of his knowledge from the writings of John of Holywood, Huguccio of Pisa as well as of Vincent of Beauvais.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0007220

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.