Počet záznamů: 1  

Názvosloví v oblasti metrologie a zabezpečování kvality

 1. 1.
  0382711 - UACH-T 2013 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Plzák, Zbyněk - Milde, D.
  Názvosloví v oblasti metrologie a zabezpečování kvality.
  [Terminology in Metrology and Quality Assurance.]
  Sborník, Chemické listy 106(6). Roč. 106, č. 1 (2012), s. 41-44. ISSN 0009-2770
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: terminology in metrology * quality assurance
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 0.453, rok: 2012

  Tento příspěvek si klade za cíl shrnout vývoj v oblasti metrologické terminologie v chemii, poukázat na vrcholovou roli mezinárodního metrologického slovníku a jeho českého překladu, upozornit na širokou dostupnost jak originálu, tak i české verze tohoto dokumentu a zmínit hlavní dopady a terminologické změny, které vyplývají z aplikace tohoto a navazujících dokumentů pro oblast chemie a laboratorní medicíny.Tato informace je doplněna vybranými termíny z oblasti metrologie v chemii a jejich anglických ekvivalentů spolu s odkazem na lokaci definice v originálním dokumentu. Výběr termínů z VIM 3 byl rozšířen i o tabulku termínů z oblasti zabezpečování kvality, které se v laboratorní praxi často používají a kde též byl zaznamenán v posledních letech určitý vývoj.

  The development of terminology in metrology in the last decade is discussed. The role of International Vocabulary in Metrology (3rd ed., VIM 3) and its Czech translation as paramount normative documents is highlighted. Some terms from VIM 3 are tabulated, focusing on those most likely to be encountered in analytical and clinical laboratories. Some quality assurance terms are also added. The impact of new concepts and new Czech equivalents of the terms is discussed.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0212855