Počet záznamů: 1  

Masky touhy: úvaha ajvazovská

 1. 1.
  0381984 - ÚČL 2013 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Košnarová, Veronika
  Masky touhy: úvaha ajvazovská.
  [Masks of desire: reflections of Michal Ajvaz.]
  Česká literatura. Roč. 60, č. 4 (2012), s. 517-542. ISSN 0009-0468. E-ISSN 2571-094X
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Czech literature * Ajvaz, Michal * interpretation * void
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Východiskem interpretační studie je román Michala Ajvaze Cesta na jih, v argumentaci je však výrazně přihlíženo k celé autorově dosavadní beletristické a teoretické tvorbě, neboť spjatost jak mezi jednotlivými beletristickými texty, tak mezi nimi a texty teoretickými je zde velmi těsná a evidentní. Studie nejprve problematizuje přiřazování tvorby Michala Ajvaze k postmodernismu, které se děje — stejně jako v případě dalších „nálepek“, které jsou či byly Ajvazově tvorbě přiřazovány (literatura magické Prahy, magický realismus) — pouze na základě vnějškových podobností. Studie nevyvrací spjatost s formálními principy diskursu, který bývá označen jako postmoderní, zdůrazňuje však, že myšlenkově se Ajvazova tvorba s tímto diskursem rozchází, což je doloženo jednak opakovanými autorovými polemikami s postmodernou na poli jeho teoretických úvah, jednak rozborem zmíněného románu Cesta na jih. Pozornost je dále soustředěna na koncept „plného prázdna“, intertextový a sebereflexivní aspekt autorovy tvorby, vztah k mýtům či motiv touhy a specifické pojetí erotična.

  The interpretational study is based on the novel by Michal Ajvaz - Cesta na jih (Journey to the South) although its line of argument takes considerable account of the author's entire fictional and theoretical output to date, as the connection both between individual fictional texts and between them and theoretical text is very close and evident here. First the study casts doubt on the classification of Michal Ajvaz's work as postmodernist, as this only applies - as in the case of other "labels" (magic Prague literature, magical realism) that have been stuck on Ajvaz's work - on the basis of superficial similarities. This study does not refute the association with formal principles of discourse that is designated postmodern, but it does stress that Ajvaz's work departs intelectually from such discourse, while referring at the same time to the author's repeated polemics with postmodernism at the level of theoretical considerations. Attention is also focused on the concept of the "total void", the intertextual and self-reflective aspect of the author's work, the relationship to myth or the motif of desire and the specific conception of the erotic.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0212335

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.