Počet záznamů: 1  

Les v pravěké krajině II

 1. 1.
  0380830 - ARÚ 2013 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Dreslerová, Dagmar
  Les v pravěké krajině II.
  [Forest in the prehistoric landscape II.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 64, č. 2 (2012), s. 199-236. ISSN 0323-1267
  Grant CEP: GA AV ČR IAAX00020701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: forest * woodland management * prehistory * Holocene
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Příspěvek je zaměřen na komplexní poznání lesa jako nejdůležitějšího prvku pravěkého hospodářského systému. Přirozené složení lesního porostu a využívání stromů, lesa a lesních produktů jsou zkoumány na základě výsledků pylové, antrakologické a makrozbytkové analýzy, archeologie, etnografie a modelování. Ani jedna ze jmenovaných disciplin však v současné době nemá dostatečné množství jednoznačně interpretovatelných dat, na jejichž základě by bylo možno detailněji rekonstruovat podobu a plošný rozsah holocenního lesního porostu a zejména jeho proměny způsobené následkem lidské činnosti.

  The contribution aims at complex study of forest as the most important component of the prehistoric economic system. The natural composition of forest vegetation and the exploitation of trees, forest and forest products are examined on the basis of pollen, anthracological and macro-remains analysis results, archaeology, ethnography and modelling. None of the aforementioned disciplines, however, has at present adequate unambiguously interpretable data that could be used as basis for a more detailed reconstruction of the form and extent of Holocene forest vegetation and in particular its anthropogenic changes.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0211441

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.