Počet záznamů: 1  

Plaňavské vrstvy v oblasti Štramberka (spodní křída, vnější Západní Karpaty, Česká republika)

 1. 1.
  0379781 - ÚGN 2013 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Skupien, P. - Vašíček, Zdeněk - Reháková, D. - Matýsek, D.
  Plaňavské vrstvy v oblasti Štramberka (spodní křída, vnější Západní Karpaty, Česká republika).
  [Plaňava Member from the Štramberk Area (Lower Cretaceous, Outer Western Carpathians, Czech Republic).]
  Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae = Časopis Moravského muzea. Vědy geologické. Roč. 97, č. 1 (2012), s. 129-151. ISSN 1211-8796
  Grant ostatní: GA MŠk(CZ) MSM6198910019; APVV(SK) APVV-0644-10; SAV(SK) VEGA2/0068/11; APVV(SK) LPP0120-09
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: Kotouč Formation * litostratigraphy * Outer Western Carpathians * Lower Cretaceous * Silesian unit
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie

  Předložený příspěvek je přehled litologických paleontologických zkoumání pozdně jurských a křídových sedimentů na lomu Kotouč ve Štramberku v letech 2000-2011. Byly provedeny analýzy téměř černých vrstev břidlice z formace Kotouč ve štramberském vápenci. Dominantní část studovaných výchozů se skládá z šedého až černého jílovce s vrstvami šedých vápenců. Tyto vklady patří k zástupcům Plaňavských vrstev. Jílovce a vápence byly posuzovány macrofossiliemi v stratigrafickém rozmezí od raného Valanginianu do počátku Hauterivianu a mikrofosiliemi k nejrannějšímu Barremianu.

  The submitted contribution is an overview of lithological paleontoligical investigations of Late Jurrasic and Cretaceous sediments at Kotouč quarry in Štramberk during years 2000-2011. An analysis of the almost black shale layers of Kotouč Formation in the Štramberk Limestone gas been carried out. The dominant part of the studied outcrops consists of grey to black claystones with layers of grey limestones. These deposits belong to the Plaňava Member. Claystones and limestones were evaluated by macrofossils in the stratigraphical range from the Early Valanginian to the Early Hauterivian and by microfossils to the earliest Barremian. We expected that probably around the Hauterivian/Barremian blocks of older limestones and also sediments of the Plaňava Member were redeposited. Younger rocks represent green, green-grey and grey claystones in the conglomerates (equivalent of the Chlebovice Member) or fills in the Štramberk Limestone.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0210660

   
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Vasicek_ActaMusMoraviae.pdf12.2 MBAutorský preprintvyžádat
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.