Počet záznamů: 1  

Politika odvolání jako inovativní nástroj prosazování transparentnosti a občanské účasti ve slovenské a polské místní samosprávě

 1. 1.
  0365068 - SOU-Z 2012 RIV SK cze J - Článek v odborném periodiku
  Smith, Michael
  Politika odvolání jako inovativní nástroj prosazování transparentnosti a občanské účasti ve slovenské a polské místní samosprávě.
  [The Politics of Recall: An Innovative Tool for Promoting Transparency and Citizen Participation in Slovak and Polish Local Government.]
  Sociológia. Roč. 43, č. 4 (2011), s. 338-361. ISSN 0049-1225
  Grant CEP: GA MV VG20102013029
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: local recall * recall referendum * local government
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie
  Impakt faktor: 0.191, rok: 2011
  http://www.sav.sk/journals/uploads/08240943Smith%20-%20OK.pdf

  Tento článek analýzuje proces odvolání ve slovenské a polské místní samosprávě, kde nespokojení obyvatelé desítek obcí jiņ sesadily starosty a místní zastupitelstva často na základě vnímané korupce nebo špatného hospodaření. V těchto zemích patří místní odvolací referendum mezi nejdůležitější inovace posilující moc občanů. Cílem článku je posoudit proces odvolání jako nástroj inovativní demokracie a zjistit, zda nabízí formu rozhodování vhodnou k řešení podstatných sporů na místní úrovni.

  This article examines the recall process in Polish and Slovak local government, where disatisfied residents have already ousted from power dozens of mayors, often on the basis of perceived corruption or abuse of power. In these countries, the local recall is among the most important innovations supporting civic engagement. The article assesses the recall as an instrument of democratic innovation and determines whether it offers a form of decision-making capable of resolving major local conflicts.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200404