Počet záznamů: 1  

Prominentní okraj. Imaginace česko-německého pomezí v literatuře 19. a 20. století

 1. 1.
  0364523 - FLÚ 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Řezníková, Lenka
  Prominentní okraj. Imaginace česko-německého pomezí v literatuře 19. a 20. století.
  [Prominent margin: Imagination of the Czech-German borderland in 19th and 20th century literature.]
  Česká literatura rozhraní a okraje : IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha: Ústav pro českou literaturu, 2010 - (Jungmannová, L.), s. 457-465. ISBN 978-80-85778-71-7.
  [IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Praha (CZ), 28.06.2010-03.07.2010]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: border * borderland * space * otherness * Czech literature of the 19th and 20th century
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Studie se zabývá literárními reprezentacemi česko-německého „pomezí”. Na českých literárních textech z 19. a 20. století se snaží ukázat základní proměny konceptu pomezí: od výchozí představy “jazykové hranice”, která dominovala v 19. století, k představě pohraničí, která se ustavila během 20. století. Pokouší se tak konceptualizovat, jak se jinakost promítá do prostoru, resp. jak povědomí jinakosti spoluurčuje mentální mapování prostoru. Ve svém pojetí vychází studie z konceptu kulturní a historické podmíněnosti vnímání prostoru, přičemž zohledňuje i vliv kartografie jako média prostorové imaginace a nástroje produkce prostoru.

  The study deals with the concept of the Czech-German "borderland" as a spatial, mental ad social figure participing in the construction of the ethnic (national and cultural) differences and of otherness in general. Interpreting 19th and 20th century Czech literary texts, it shows the main transformations of this concept, from the idea of language frontier (dominating in the 19th century) to representation of the border territory (in the 20th century) Underscoring the cultural and historical conditionality of the frontier as a social institution, and the influence of cartography for its socialization, the study focuses on the spatial and semiotic consequences of these transformations.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199990

   
   
Počet záznamů: 1