Počet záznamů: 1  

Metodika výzkumu archeologických textilních nálezů

 1. 1. 0360065 - ARU-G 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Bravermanová, M. - Březinová, Helena - Urbanová, K.
  Metodika výzkumu archeologických textilních nálezů.
  [Methodology of research of archaeological textile finds.]
  Zprávy památkové péče. Roč. 71, č. 2 (2011), s. 97-104 ISSN 1210-5538
  Grant CEP: GA AV ČR KJB800020901
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: archaeological textile finds * conditions of textile preservation * methodology * textile-technological survey * work hygiene
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  http://www.npu.cz/download/1310125749/zpp-11-02-metodika-textil-bravermanova.pdf

  Článek je věnován problematice archeologických textilních nálezů a metodice jejich terénního, laboratorního i technologického výzkumu. Je zde podán přehled způsobů dochování - negativní otisky, korozní produkty, vlhké prostředí, hrobové, suché, zmrzlé a zuhelnatělé textilie. Pozornost je věnována terénnímu výzkumu textilních pozůstatků, zejména odkryvu, dokumentaci, vyzvednutí, uložení, odběru vzorků pro analýzy a hygieně práce. Dále jsou nastíněny zásady laboratorního ošetření a dlouhodobého uložení, popsán je i způsob jejich textilně-technologického vyhodnocení a dokumentace.

  This article has been composed as a practical handbook, which represents the first methodological overview of the issue of archaeological textiles within the frame of both Czech and Moravian archaeology, summarizing information on the methods and conditions of preservation of fabric finds and potential of their professional treatment.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0197704