Počet záznamů: 1  

Registr digitalizace CZ

 1. 1.
  0356460 - KNAV 2011 RIV CZ cze, eng Z - Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda/plemeno
  Lhoták, Martin - Ljubka, I.
  Registr digitalizace CZ.
  [Digitization Registry CZ.]
  Interní kód: Registr digitalizace CZ ; 2010
  Technické parametry: Smlouva s Národní knihovnou České republiky (IČO 00023221) o provozování a administraci Registru digitalizace CZ jako veřejně dostupného informačního zdroje o digitalizaci knihovních fondů v České republice, Čj. NK-1419/OSDF/11, Ev. č. smlouvy S86/11.
  Ekonomické parametry: Registr digitalizace CZ umožňuje evidenci digitalizovaných dokumentů v České republice. Jeho využití zabraňuje duplicitnímu zpracování, čímž jsou ušetřeny a efektivněji využity finanční prostředky na digitalizaci. Nelze přesně určit ušetřené částky.
  Grant CEP: GA MK DC08P02OUK008
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
  Klíčová slova: digitization * digitization registry * Digitization Registry CZ
  Kód oboru RIV: AF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi

  Záměrem výchozího projektu bylo vytvořit národní registr digitalizovaných dokumentů, který by sloužil k řízení digitalizačního workflow jednotlivých institucí, zamezil duplicitě zpracování a umožnil sdílení výsledků digitalizace. Registr digitalizace CZ je přístupný přes webové rozhraní a umožňuje evidenci digitalizovaných dokumentů z knihovních fondů v České republice. Jako CMS je využíván systém Relief a pro vyhledávání korporátní search engine Microsoft FAST. Podporuje protokol OAI-PMH pro automatické sklízení metadat. Umožňuje propojení na knihovní systémy (Aleph) a digitální knihovny (Kramerius).

  The aim of the project is to create a registry of digitized documents on the national level and also solution for digitization workflow monitoring. The Digitization Registry CZ is accessible via web interface. There are records describing digitization of the Czech library collections. The Relief system is used as CMS and the corporate search engine Microsoft FAST is used for searching in the Registry. The solution supports OAI-PMH for automatic metadata harvesting and enables interconnection with library systems (Aleph) and with digital libraries (Kramerius).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0194978