Počet záznamů: 1  

"Taková postila jest dobrá duchovní pastva a lékařství duše": Matěj Václav Šteyer a jeho Postila katolická

 1. 1. 0351792 - FLU-F 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Havelka, Tomáš
  "Taková postila jest dobrá duchovní pastva a lékařství duše": Matěj Václav Šteyer a jeho Postila katolická.
  ["This kind of postila is the good spiritual grazing and the medicine of the soul." Matěj Václav Štajer and his Postila katolická.]
  Bohemia Jesuitica 1556-2006. Praha: Karolinum, 2010 - (Cemus, P.), s. 813-824. ISBN 978-80-246-1755-8.
  [Bohemia jesuitica 1556-2006. Praha (CZ), 25.04.2006-27.04.2006]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Jesuit literature * homiletics * using of sources * Matěj Václav Štajer
  Kód oboru RIV: AL - Umění, architektura, kulturní dědictví

  Autor prozkoumává jednu z nejvýznamnějších jezuitských postil napsanou M. V. Štajerem. Autor klade zvláštní pozornost na Štajerovo přijetí tradiční homiletiky a odmítnutí nových vlivů, na kompozici kázání (užití čtyřstupňové exegeze) a na užití zdrojů (např. homiletických příruček P. de Outremanna, M. Pexenfeldera a dalších).

  The author examines one of main Jesuitic postilas, written by M. V. Štajer. Author puts special focus on Štajer's reception of traditional way of homiletic and reject of new influences, on the composition of sermons (the exegesis in four levels) and on using sources (e.g. homiletic handbooks written by P. de Outremann, M. Pexenfelder and others).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191466