Počet záznamů: 1  

Podoby a proměny strukturální tematiky

 1. 1.
  0342125 - ÚČL 2011 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Sládek, Ondřej
  Podoby a proměny strukturální tematiky.
  [Types and Metamorphosis of Structural Thematics.]
  Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví. Roč. 41, - (2009), s. 41-54. ISSN 0231-5904
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: structuralism * Vodička, Felix * thematics * Propp, Vladimir Jakovlevič * Lévi-Strauss, Claude * Doležel, Lubomír * Mukařovský, Jan
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Cílem studie je rekonstruovat hlavní předpoklady strukturálního bádání v oblasti tematiky a analyzovat jeho proměny.

  The intention of this study is to reconstruct the main presuppositions of the structural research in thematics and to analyse its transformations.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184944