Počet záznamů: 1  

Environmental exposure to carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons – the interpretation of cytogenetic analysis by FISH

 1. 1.
  0342037 - ÚEM 2010 RIV IE eng J - Článek v odborném periodiku
  Šrám, Radim - Beskid, Olena - Rössnerová, Andrea - Rössner st., Pavel - Lněničková, Zdena - Milcová, Alena - Solansky, I. - Binková, Blanka
  Environmental exposure to carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons – the interpretation of cytogenetic analysis by FISH.
  [Environmentální expozice karcinogenním polycyklickým uhlovodíkům – interpretace cytogenetické analýzy metodou FISH.]
  Toxicology Letters. Roč. 172, - (2007), s. 12-20. ISSN 0378-4274
  Grant CEP: GA MŽP SL/5/160/05
  Klíčová slova: environmental pollution * carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons * cytogenetic analysis
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví
  Impakt faktor: 2.826, rok: 2007

  Comparison of results of the FISH method and conventional cytogenetic analysis, which were used to study the environmental exposure to carcinogenic PAHs adsorbed onto respirable air partiles (PM2.5). The study group was policemen spending daily more than 8 h outdoors in the downtown of Prague.

  Porovnání výsledků metod FISH a konvenční cytogenetické analýzy, které byly použity při studiu environmentální expozice karcinogenním PAU adsorbovaným na respirabilní částice ovzduší (PM2.5). Studovanou skupinu tvořili měsští strážníci trávící denně více než 8 h venku v centru Prahy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0184867
   
Počet záznamů: 1